• 1

Taikou go Shun'You Kensha x BeniKasumi go Kinu Hana Ken

12. November 2016

CHIKATERU go Kinu Hana Ken
♂ CHŪJIRŌ go Kinu Hana Ken
CHŪRYŪ go Kinu Hana Ken
CHUKŌEN go Kinu Hana Ken 
CHION go Kinu Hana Ken 
CHIYOKA go Kinu Hana Ken
CHURA go Kinu Hana Ken
Rufname: Chikki Rufname: Jiro Rufname: Chury Rufname: Chuky Rufname: Aimi  Rufname: Yuki Rufname: Chuchy